foto praktijk

Raadpleging kan enkel op afspraak.

Wij werken graag stipt. Maak daarom voor elke patiënt een aparte afspraak. Alleen op die manier kunnen wij elk huidprobleem grondig aanpakken en toch de voorziene tijd respecteren. Beperk om dezelfde reden het aantal problemen dat u op één raadpleging wenst te bespreken. Uw arts zal steeds voorstellen te starten met het meest dringende probleem en zal zo nodig de resterende problemen doorschuiven naar een volgend raadplegingsmoment. Tot slot zouden we willen vragen om steeds goed op tijd te komen.
Als u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan tijdig te annuleren. Op die manier kunnen wij andere patiënten met een dringend probleem sneller verder helpen.Kies een type afspraak
Postweg 30
3150 Tildonk

Dokter Elke Ronsyn

Dermatoloog


© 2020 Dermatologie Haacht

016/487303