foto praktijk

Via de geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens.

Een betere communicatie tussen de personen die u behandelen, komt uw gezondheid ten goede. Enkel zorgverleners die een therapeutische relatie met je hebben, krijgen toegang tot je gegevens (bv. huisarts die je GMD beheert, ziekenhuisarts tijdens een opname, specialist tijdens een consultatie,..).De toegangsrechten voor zorgverleners kan je steeds zelf beheren. Je kan ook steeds opvragen wie je gegevens heeft geraadpleegd.

De geïnformeerde toestemmingGezondheidsportaal: www.mijngezondheid.belgie.be

Postweg 30
3150 Tildonk

Dokter Elke Ronsyn

Dermatoloog


© 2020 Dermatologie Haacht

016/487303