foto praktijk

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe Europese verordening van kracht inzake gegevens- bescherming: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of Global Data Protection Regulation (GDPR)

Dit is goed nieuws.

Wij hechten veel belang aan uw privacy en beveiliging van uw persoongegevens.

Wat is AVG?

De Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG) heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren en beveiligen.Uw arts is genoodzaakt om persoonlijke gegevens bij te houden in het kader van uw gezondheidszorg. Uw gegevens worden gebruikt in het kader van de opmaak van medische dossiers, zorgfacturen, medicatie- en zorgvoorschriften, aanvragen voor aanvullende onderzoeken en de continuïteit van het zorgbeheer samen met uw andere zorgaanbieders. Om deze gegevens af te schermen zal uw arts uw gegevens enkel verwerken en bewaren in beveiligde software en applicaties, uw gegevens enkel gebruiken in het kader van uw gezondheidszorg én uw gegevens nooit aanwenden voor andere doeleinden.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en te verbeteren. Zo nodig kan u dit met uw arts bespreken.

Weet ook dat de wet de zorgverlener verplicht de gezondheidsgegevens te bewaren tot 30 jaar na het laatste contact met de zorgverlener en dit omwille van medico-legale regelgeving.

Heeft u vragen? Met vragen over GDPR of over uw gegevens kunt u terecht bij uw arts.

Postweg 30
3150 Tildonk

Dokter Elke Ronsyn

Dermatoloog


© 2020 Dermatologie Haacht

016/487303